Taxaties

Een koper of verkoper van een woning, de hypotheekverstrekker, de belastingdienst e.a. vragen zich vaak af wat de waarde is van het betreffende object. Wij als beëdigd taxateur kunnen daar een objectief antwoord op geven door een taxatie van de onroerende zaak uit te voeren en dit vast te leggen in een taxatierapport dat aan de gestelde eisen van banken, verzekeringsmaatschappijen of belastingdienst voldoet. Daarnaast streven wij naar een snelle en correcte uitvoering.

Wij voeren taxaties uit voor zowel woning als agrarische en bedrijfsdoeleinden voor o.a.

  • Aan- en verkoopadvies
  • Hypotheken
  • Schenking of erfrecht
  • Bedrijfsovername/- beëindiging
  • Fiscaal/ minnelijke waardering
  • Boedelscheiding

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in WOZ- taxaties, met name ten behoeve van contra-taxatie voor belanghebbende indien deze het oneens is met de waardevaststelling door de gemeente.

 

Onze taxateurs zijn NRVT (Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs) gecertificeerd in de kamers Wonen, Landelijk & Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig vastgoed en WOZ.